Slipp løs kraften i organisasjonen!

Medlemmer - Givere - Frivillige - Tillitsvalgte

Skreddersydde medlems- og giversystemer vs. Generelle CRM-systemer

Av Anne Johanne Solhjell 4. apr 2024

Crm vs Organisasjonssystem samhandling eller ei AI generert bilde

I en verden der teknologisk utvikling stadig akselererer, blir valget av riktig Customer Relationship Management (CRM)-system avgjørende for en rekke organisasjoner. Dette gjelder spesielt for medlems- og giverdrevne organisasjoner, som opererer annerledes enn tradisjonelle salgsdrevne bedrifter. Disse organisasjonene står overfor unike utfordringer og muligheter som krever skreddersydde løsninger for å håndtere betalinger, økonomi, og medlemsengasjement på en effektiv måte

Les mer ›

Temaer: CRM, medlemssystem, bærekraft, givere, standardisering

Hvordan lykkes- støttespillere i fokus

Av Kim Roger Elverhøy 5. mar 2024

Digitale verktøy kan fremme menneskelige forbindelser i samfunnsdrevne organisasjoner. AI generert bilde

I en verden hvor teknologi stadig tar nye steg, er det lett å bli fanget i jakten på det nyeste og mest avanserte. For medlems- og giverdrevne organisasjoner er imidlertid nøkkelen til varig suksess og vekst ikke å finne i teknologien i seg selv, men i hvordan teknologien brukes for å fremme og styrke forholdet til deres støttespillere.

Les også: Slik lager du en moderne medlemsreise

Les mer ›

Temaer: giverreisen, CRM, medlemsvekst, medlemsreisen, givere

Navigering mot bærekraftig økonomistyring i samfunnsdrevne organisasjoner

Av Kim Roger Elverhøy 2. feb 2024

Teknologi kan fortsatt ikke erstatte det menneskelige engasjementet som driver organisasjoner fremover. stockimage

Økonomistyring er et komplekst område for enhver organisasjon, men for medlems- og giverdrevne organisasjoner og fagforbund står det spesielle utfordringer. Disse organisasjonene opererer i skjæringspunktet mellom privat næringsliv, offentlig forvaltning, og samfunnsdrift, og må finne en balanse mellom å være økonomisk bærekraftige og opprettholde sitt sosiale oppdrag.

Les også: Slik lager du en moderne medlemsreise

Les mer ›

Temaer: Business Intelligence, medlemsvekst, medlemsreisen

Nøkkelen til vekst: Forenkling og modernisering av medlems- og giverarbeid

Av Kim Roger Elverhøy 11. jan 2024

Hva betyr det å modernisere og forenkle?  stockimage

I en digital tidsalder er behovet for å modernisere og forenkle medlems- og giverarbeid ikke bare ønskelig, men nødvendig for vekst og bærekraft. Organisasjoner over hele verden står overfor utfordringen med å håndtere komplekse datastrømmer og forventninger fra et stadig mer engasjert publikum som krever personlig oppmerksomhet og umiddelbare svar.

I dagens digitale æra er organisasjoner under press for å tilpasse seg en stadig skiftende verden. Modernisering er ikke lenger et valg, men en nødvendighet for vekst og bærekraft. Dette omfatter en omfattende oppgradering av teknologiske systemer, men også en kulturell og menneskelig transformasjon som kan forsterke organisasjonens kapasitet og engasjement.

Les mer ›

Temaer: giverreisen, innsamling, digitalisering, CRM, medlemsvekst, medlemsreisen, medlemssystem

Effektivisering av medlemsadministrasjon for BoligMentoren

Av Anders Bolstad 20. des 2023

 

I kjølvannet av over ett års erfaring med Winorg Express opplever BoligMentoren, en landsdekkende medlemsorganisasjon for boligeiere, betydelige forbedringer i overgangen til et mer moderne CRM-system. Dette har ikke bare endret måten organisasjonen håndterer medlemsoppgaver på, men har også frigjort verdifull tid og ressurser.

Daglig leder Vidar Heimset deler sine refleksjoner om hvordan det nye medlemssystemet har automatisert kritiske prosesser, og hvordan det har gitt organisasjonen anledning til å sette søkelyset på kjerneoppgaver. Gjennom automatisering, helhetlig medlemsinnsikt og effektiv kommunikasjon har BoligMentoren styrket sitt engasjement for medlemmene. Under ser vi nærmere på hvordan CRM-løsningen har optimalisert medlemsadministrasjonen, frigjort ressurser og skapt rom for innovasjon og vekst i organisasjonen.

Frigjøre tid og ressurser

Med det nye CRM-systemet fra Winorg, opplever BoligMentoren en mer effektiv tilnærming til medlemsorganisasjonens oppgaver.

«Winorg Express har virkelig forbedret måten vi driver medlemsorganisasjonen vår på. Det har ikke bare automatisert viktige prosesser, men har også gitt oss den nødvendige friheten til å fokusere på det som virkelig betyr noe – utviklingen av organisasjonen. Nå kan vi sette fart på å utvikle våre tjenester til medlemmene,» sier daglig leder Vidar Heimset. «

Automatisering og fullt overblikk

Flere manuelle oppgaver knyttet til medlemshåndtering er nå erstattet av automatiserte prosesser, noe som ikke bare reduserer risikoen for feil, men også frigjør verdifull tid for organisasjonens ansatte. Den økte effektiviteten gir BoligMentoren muligheten til å fokusere på oppgaver som skaper mer verdi for organisasjonen.

Det handler om å ha et helhetlig blikk på medlemsmassen. Winorg Express gir et 360-graders overblikk over medlemmene ved å samle all relevant informasjon om dem på ett sted. Rapporter og oversikter over hva som har gått ut av systemet er enkelt tilgjengelig på individ- og gruppenivå.

Når det gjelder medlemskontingent, har automatiseringen av hele prosessen, fra innmelding til fakturering og vedlikehold av medlemsbasen, vært en game-changer. Nå har organisasjonen full oversikt og kontroll over nyinnmeldinger, betalingsstatus for medlemsmassen, helt ned til reskontro-nivå for hvert enkelt medlem.

«Når det gjelder manglende betaling av medlemskontingent, gir CRM-systemet oss innsikt i medlemshistorikken, slik at vi enklere kan ta stilling til hvordan vi skal håndtere disse medlemmene. Dette gjør det mulig å iverksette målrettede tiltak for å beholde medlemmer og forbedre medlemsopplevelsen," sier Vidar Heimset.

Medlemskommunikasjon som styrker engasjementet fra dag én

BoligMentoren opplever også fordelene ved å ha integrerte kommunikasjonsmuligheter i Winorg Express, ikke minst fleksibilitet i kanal, enten det er SMS, e-post eller brev. Automatiserte velkomst- og takkemeldinger, fakturautsendelser og betalingspåminnelser forenkler prosessene knyttet til medlemshåndtering og sikrer kontinuitet – og ikke minst, trygger inntektsstrømmene fra medlemmene. Denne funksjonaliteten gir organisasjonen muligheten til å tilpasse velkomsthilsener og tilbud, noe som styrker engasjementet.

"Winorg Express gir ikke bare BoligMentoren en smidig plattform for medlemsadministrasjon, men funksjonaliteten til å tilpasse og automatisere hendelsesutløst- og ad-hoc kommunikasjon gir også organisasjonen nøkkelen til å skape et engasjement hos medlemmet fra dag én i medlemsreisen"

Samlet sett gir CRM-løsningen organisasjonen verktøyene de trenger for å optimalisere medlemsreisen og forbedre medlemsadministrasjonen.

Brukervennlige grensesnitt gjør arbeidsprosessene smidige og intuitive

Winorgs grensesnitt er brukervennlig og gir tilgang til alle nødvendige funksjoner for håndtering av medlemmer, fakturering og rapportering. Den intuitive utformingen bidrar til rask og enkel implementering i arbeidsrutinene, noe som gjør det til en intuitiv og praktisk plattform for medlemsadministrasjon, designet for å effektivisere arbeidsprosessene uten behov for omfattende opplæring.

"Alt i alt er Winorgs grensesnitt en intuitiv og praktisk plattform for medlemsadministrasjon, designet for å effektivisere arbeidsprosessene uten behov for omfattende opplæring" fortsetter Vidar Heimset.

Tid til å jobbe med de egentlige arbeidsoppgavene

Ved å frigjøre ansattes tid fra rutineoppgaver har BoligMentoren nå fått muligheten til å konsentrere seg om organisasjonens formål og vekst. Nå kan de fokusere på å skape innovative og verdifulle tilbud til medlemmene. Hensikten er å styrke forholdet mellom organisasjonen og medlemmene, som gir økt organisasjonens konkurransekraft i markedet.

I tillegg til de åpenbare fordelene med automatisering gir. Har det nye CRM-systemet også forbedret innsikten i medlemsbasen, denne innsikten muliggjør å ta informerte beslutninger og tilpasse strategier for å møte medlemmenes skiftende behov.

Frigjøring av ressurser for en styrket og responsiv medlemsorganisasjon

Implementeringen av det nye CRM-systemet har ikke bare modernisert BoligMentorens operasjonelle prosesser. Automatiseringen av tidkrevende oppgaver har frigjort ressurser som nå kan rettes mot å bygge en enda sterkere og mer responsiv medlemsorganisasjon.

Gjennom automatisering av manuelle oppgaver knyttet til medlemshåndtering, gir Winorg Express et 360-graders overblikk over medlemmene, fra rapporter til individ- og gruppenivå. Betalingsløsninger, kommunikasjonsverktøy, og et brukervennlig grensesnitt bidrar til å optimalisere medlemsadministrasjonen samlet sett.

Les mer ›

Temaer: digitalisering, CRM

Bærekraftige Praksiser i Non-Profit organisasjoner: En veiledning

Av Anders Bolstad 12. des 2023

Organisasjoner sitt fokus på bærekraft og miljø kan sørge for økte inntekter og vekst. Shutterstock image

I en verden som stadig blir mer oppmerksom på miljømessige og sosiale utfordringer, blir det viktig for non-profit organisasjoner å ikke bare fokusere på deres primære mål, men også på hvordan de oppnår dem. Implementering av bærekraftige praksiser er ikke bare etisk riktig, men det kan også styrke organisasjonens omdømme og effektivitet.

I denne artikkelen vil vi utforske hvordan non-profit organisasjoner kan integrere bærekraft i deres drift og prosjekter, med praktiske eksempler fra virkeligheten.

Les også: Mangfold i frivillige organisasjoner

Les også: Kunstig Intelligens for NGO's

Miljøvennlige tiltak

Bærekraft starter med å redusere organisasjonens miljøfotavtrykk. For eksempel, en miljøorganisasjon i Norge implementerte full digitalisering av deres dokumenter og kommunikasjon, noe som reduserte deres papirforbruk betydelig. De installerte også solcellepaneler på kontoret for å redusere energiforbruket. Disse tiltakene viser organisasjonens engasjement for miljøet og setter en standard for andre.

Bærekraftig fundraising

Fundraising er ryggraden i mange non-profit organisasjoner, og det er viktig å sikre at disse innsatsene også er bærekraftige. En humanitær organisasjon utviklet et partnerskap med en miljøvennlig klesprodusent for å lage bærekraftige merchandise-produkter. Salget av disse produktene bidro ikke bare til organisasjonens inntekter, men fremmet også miljøbevissthet blant deres støttespillere.

Etisk beslutningstaking

En viktig del av bærekraft er etisk beslutningstaking. En utdanningsbasert non-profit i Sverige fokuserte på å sikre rettferdige arbeidsforhold og transparent rapportering. De implementerte en åpen bok-policy, hvor alle finansielle transaksjoner var tilgjengelige for offentligheten, noe som styrket tilliten blant donorer og samfunnet.

Case-Studie: Bærekraftig vannprosjekt

En internasjonal hjelpeorganisasjon lanserte et vannrenseprosjekt i et utviklingsland. Prosjektet fokuserte ikke bare på å levere rent vann, men også på å bruke bærekraftige metoder som solenergidrevne vannpumper og opplæring av lokalbefolkningen i vedlikehold og miljøbevaring. Dette sikret prosjektets langsiktige bærekraft og skapte lokale arbeidsplasser.

Samarbeid for bærekraft

En annen tilnærming er å samarbeide med andre organisasjoner og bedrifter for å oppnå bærekraftige mål. For eksempel, en non-profit organisasjon som arbeider med dyrevern, inngikk et samarbeid med en miljøvennlig emballasjebedrift for å redusere plastavfall. Dette samarbeidet førte til innovativ bruk av biologisk nedbrytbare materialer i produktene deres.

Konklusjon

Ved å implementere bærekraftige praksiser, kan non-profit organisasjoner ikke bare bidra til en bedre verden, men også forbedre sin egen drift og omdømme. Disse eksemplene viser hvordan organisasjoner kan ta konkrete skritt mot bærekraft og inspirere andre til å følge etter.

Bærekraft er en reise som krever kontinuerlig innsats og engasjement, men fordelene det bringer til organisasjonen og samfunnet som helhet er uvurderlige. Ved å ta disse skrittene, kan non-profit organisasjoner vise vei mot en mer ansvarlig og bærekraftig fremtid.

FNs bærekraftsmål: En global agenda for fremtiden

FNs bærekraftsmål, offisielt kjent som Agenda 2030, er en universell handlingsplan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De 17 målene ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015 og dekker en bred rekke av sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer som verden står overfor.

 1. Ingen fattigdom: Utrydde all form for fattigdom i hele verden.
 2. Null sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
 3. God helse: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
 4. God utdanning: Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning og fremme livslang læring for alle.
 5. Likestilling mellom kjønnene: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.
 6. Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre tilgang til vann og sanitærforhold for alle.
 7. Bærekraftig energi: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.
 10. Redusert ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land.
 11. Bærekraftige byer og samfunn: Gjøre byer og menneskelige bosetninger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
 13. Klimatiltak: Ta umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaendringer og dens konsekvenser.
 14. Livet under vann: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
 15. Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer på land, bærekraftig forvalte skoger, bekjempe ørkenspredning, stoppe og reversere landforringelse og stanse tap av biologisk mangfold.
 16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sikre tilgang til rettferdighet for alle og bygge effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
 17. Partnerskap for målene: Styrke implementeringsmidlene og fornye det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling.

Disse målene er tett sammenvevd, og fremgang i ett mål vil ofte påvirke fremgang i andre. De representerer en ambisiøs plan for å adressere noen av de mest presserende utfordringene menneskeheten står overfor, og understreker viktigheten av globalt samarbeid og handling.

Les mer ›

Temaer: innsamling, digitalisering, CRM, bærekraft, givere

Beskyttelse av medlems- og giverdata: Nettsikkerhetens betydning

Av Kim Roger Elverhøy 28. nov 2023

På hvilket nivå er din organisasjon når det gjelder å ta datasikkerhet på alvor? stockimage

I den digitale tidsalderen har teknologien revolusjonert måten organisasjoner opererer på. Digital transformasjon har åpnet døren for utallige muligheter, men har også introdusert nye utfordringer, spesielt når det gjelder nettsikkerhet.

Les mer ›

Temaer: digitalisering, CRM, itsikkerhet

AI, Maskinlæring, og Algoritmer for organisasjonsvekst

Av Kim Roger Elverhøy 7. nov 2023

På hvilket nivå er din ledergruppe når det gjelder å ta informerte beslutninger? AI generert bilde

I en verden hvor teknologien utvikler seg raskt, er det avgjørende for ledere i medlems- og giverdrevne organisasjoner å forstå grunnleggende konsepter av AI, maskinlæring, og algoritmer.

Denne artikkelen har som mål å avmystifisere disse konseptene og belyse deres anvendelser og implikasjoner for suksess og vekst i organisasjoner.

Les også: Medlemsinvolvering og rekruttering

Les også: Hvordan ser organisasjonen ut i 2030?

Innføring i AI sin verden

AI (Artificial Intelligence) , eller Kunstig Intelligens (KI), er teknologien som lar maskiner lære, tenke, og ta beslutninger, litt som mennesker gjør. Det er teknologien bak ansiktsgjenkjenning i smarttelefoner og selvkjørende biler.

AI opererer ved å studere mønstre i data, og lærer fra tallrike eksempler, mye som å lære et barn. Den kan løse komplekse problemer raskere og mer nøyaktig enn mennesker alene, forutsi været, anbefale filmer, og bistå i medisinske diagnoser.

Maskinlæring: Hjernen bak AI

Maskinlæring er en delmengde av AI, som fungerer som dens hjerne. Den gjør at AI kan lære fra data, og forbedre sin ytelse i å gjøre prediksjoner eller beslutninger.

Uten maskinlæring, ville AI mangle evnen til å prosessere informasjon og lære fra den. Maskinlæringsmodeller bruker algoritmer for å finne mønstre eller regulariteter i data, noe som lar AI-systemer lære og ta informerte beslutninger.

Rollen til algoritmer

Algoritmer er de trinnvise instruksjonene eller reglene som maskinlæringsmodeller følger for å utføre oppgaver og ta beslutninger.

De er ryggraden i maskinlæring, og guider AI-systemer i databehandling og mønstergjenkjenning. Å forstå algoritmer er avgjørende da de bestemmer hvordan AI og maskinlæringsmodeller oppfører seg og tar beslutninger.

AI og annen teknologi kan hjelpe til med å øke inntektene deres!AI generert bilde

Implikasjoner for organisasjoner

For ledere i medlems- og giverdrevne organisasjoner er det avgjørende å forstå og utnytte disse teknologiene for suksess og vekst.

AI, drevet av maskinlæring og algoritmer, kan tilby personaliserte løsninger, optimalisere operasjonell effektivitet, og gi innsikt for informert beslutningstaking.

Konklusjon

AI, maskinlæring, og algoritmer er ikke magiske enheter, men kraftfulle verktøy som, når de brukes riktig, kan drive suksess og vekst i organisasjoner.

Ved å forstå disse teknologiene, kan ledere utnytte deres potensial til å forbedre organisatorisk ytelse, medlemsengasjement, og giverbidrag.

Avslutning

I en verden dominert av teknologiske fremskritt, er avmystifisering av AI, maskinlæring, og algoritmer avgjørende.

Ledere i medlems- og giverdrevne organisasjoner som forstår og utnytter disse teknologiene ansvarlig og etisk, er godt posisjonert til å oppnå suksess og vekst i sine bestrebelser.

Les mer ›

Temaer: digitalisering, CRM, integrasjon, analyse, medlemsvekst

Fra overfladisk til datadrevet: Grader av innsikt i samfunnsdrevne organisasjoner

Av Kim Roger Elverhøy 24. okt 2023

På hvilket nivå er din organisasjon når det gjelder å ta informerte beslutninger? stockimage

I en tid og i en verden hvor datainnsikt blir stadig mer kritisk for suksess, blir det stadig viktigere for organisasjoner å forstå hvordan de kan bruke denne ressursen for å få dypere innsikt og ta bedre beslutninger.

Dette er bør være spesielt relevant for medlemsdrevne organisasjoner som fagforeninger, innsamlingsbransjen, og andre samfunnsdrevne enheter.

Les mer ›

Temaer: digitalisering, CRM, integrasjon, analyse, medlemsvekst

Endringsledelse for medlemsorganisasjoner

Av Anne Johanne Solhjell 10. okt 2023

Medlemsorganisasjoner må tilpasse seg nye situasjoner og forbli relevante om de skal beholde fornøyde medlemmer og engasjerte støttespillere!

Les mer ›

Temaer: Business Intelligence, digitalisering, datadrevet, medlemsvekst, effektiv drift, medlemsreisen, churn

Om bloggen

Organisasjonsvekst.no av Winorg er en blogg for ledere og ildsjeler som ønsker å skape vekst i sine organisasjoner. 

Besøk www.winorg.no

Siste innlegg

Søk i bloggen