Slipp løs kraften i organisasjonen!

Medlemmer - Givere - Frivillige - Tillitsvalgte

Skreddersydde medlems- og giversystemer vs. Generelle CRM-systemer

Av Anne Johanne Solhjell 4. apr 2024

Crm vs Organisasjonssystem samhandling eller ei AI generert bilde

I en verden der teknologisk utvikling stadig akselererer, blir valget av riktig Customer Relationship Management (CRM)-system avgjørende for en rekke organisasjoner. Dette gjelder spesielt for medlems- og giverdrevne organisasjoner, som opererer annerledes enn tradisjonelle salgsdrevne bedrifter. Disse organisasjonene står overfor unike utfordringer og muligheter som krever skreddersydde løsninger for å håndtere betalinger, økonomi, og medlemsengasjement på en effektiv måte

Les mer ›

Temaer: CRM, medlemssystem, bærekraft, givere, standardisering

Hvordan lykkes- støttespillere i fokus

Av Kim Roger Elverhøy 5. mar 2024

Digitale verktøy kan fremme menneskelige forbindelser i samfunnsdrevne organisasjoner. AI generert bilde

I en verden hvor teknologi stadig tar nye steg, er det lett å bli fanget i jakten på det nyeste og mest avanserte. For medlems- og giverdrevne organisasjoner er imidlertid nøkkelen til varig suksess og vekst ikke å finne i teknologien i seg selv, men i hvordan teknologien brukes for å fremme og styrke forholdet til deres støttespillere.

Les også: Slik lager du en moderne medlemsreise

Les mer ›

Temaer: giverreisen, CRM, medlemsvekst, medlemsreisen, givere

Bærekraftige Praksiser i Non-Profit organisasjoner: En veiledning

Av Anders Bolstad 12. des 2023

Organisasjoner sitt fokus på bærekraft og miljø kan sørge for økte inntekter og vekst. Shutterstock image

I en verden som stadig blir mer oppmerksom på miljømessige og sosiale utfordringer, blir det viktig for non-profit organisasjoner å ikke bare fokusere på deres primære mål, men også på hvordan de oppnår dem. Implementering av bærekraftige praksiser er ikke bare etisk riktig, men det kan også styrke organisasjonens omdømme og effektivitet.

I denne artikkelen vil vi utforske hvordan non-profit organisasjoner kan integrere bærekraft i deres drift og prosjekter, med praktiske eksempler fra virkeligheten.

Les også: Mangfold i frivillige organisasjoner

Les også: Kunstig Intelligens for NGO's

Miljøvennlige tiltak

Bærekraft starter med å redusere organisasjonens miljøfotavtrykk. For eksempel, en miljøorganisasjon i Norge implementerte full digitalisering av deres dokumenter og kommunikasjon, noe som reduserte deres papirforbruk betydelig. De installerte også solcellepaneler på kontoret for å redusere energiforbruket. Disse tiltakene viser organisasjonens engasjement for miljøet og setter en standard for andre.

Bærekraftig fundraising

Fundraising er ryggraden i mange non-profit organisasjoner, og det er viktig å sikre at disse innsatsene også er bærekraftige. En humanitær organisasjon utviklet et partnerskap med en miljøvennlig klesprodusent for å lage bærekraftige merchandise-produkter. Salget av disse produktene bidro ikke bare til organisasjonens inntekter, men fremmet også miljøbevissthet blant deres støttespillere.

Etisk beslutningstaking

En viktig del av bærekraft er etisk beslutningstaking. En utdanningsbasert non-profit i Sverige fokuserte på å sikre rettferdige arbeidsforhold og transparent rapportering. De implementerte en åpen bok-policy, hvor alle finansielle transaksjoner var tilgjengelige for offentligheten, noe som styrket tilliten blant donorer og samfunnet.

Case-Studie: Bærekraftig vannprosjekt

En internasjonal hjelpeorganisasjon lanserte et vannrenseprosjekt i et utviklingsland. Prosjektet fokuserte ikke bare på å levere rent vann, men også på å bruke bærekraftige metoder som solenergidrevne vannpumper og opplæring av lokalbefolkningen i vedlikehold og miljøbevaring. Dette sikret prosjektets langsiktige bærekraft og skapte lokale arbeidsplasser.

Samarbeid for bærekraft

En annen tilnærming er å samarbeide med andre organisasjoner og bedrifter for å oppnå bærekraftige mål. For eksempel, en non-profit organisasjon som arbeider med dyrevern, inngikk et samarbeid med en miljøvennlig emballasjebedrift for å redusere plastavfall. Dette samarbeidet førte til innovativ bruk av biologisk nedbrytbare materialer i produktene deres.

Konklusjon

Ved å implementere bærekraftige praksiser, kan non-profit organisasjoner ikke bare bidra til en bedre verden, men også forbedre sin egen drift og omdømme. Disse eksemplene viser hvordan organisasjoner kan ta konkrete skritt mot bærekraft og inspirere andre til å følge etter.

Bærekraft er en reise som krever kontinuerlig innsats og engasjement, men fordelene det bringer til organisasjonen og samfunnet som helhet er uvurderlige. Ved å ta disse skrittene, kan non-profit organisasjoner vise vei mot en mer ansvarlig og bærekraftig fremtid.

FNs bærekraftsmål: En global agenda for fremtiden

FNs bærekraftsmål, offisielt kjent som Agenda 2030, er en universell handlingsplan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De 17 målene ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015 og dekker en bred rekke av sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer som verden står overfor.

 1. Ingen fattigdom: Utrydde all form for fattigdom i hele verden.
 2. Null sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
 3. God helse: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
 4. God utdanning: Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning og fremme livslang læring for alle.
 5. Likestilling mellom kjønnene: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.
 6. Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre tilgang til vann og sanitærforhold for alle.
 7. Bærekraftig energi: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.
 10. Redusert ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land.
 11. Bærekraftige byer og samfunn: Gjøre byer og menneskelige bosetninger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
 13. Klimatiltak: Ta umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaendringer og dens konsekvenser.
 14. Livet under vann: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
 15. Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer på land, bærekraftig forvalte skoger, bekjempe ørkenspredning, stoppe og reversere landforringelse og stanse tap av biologisk mangfold.
 16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sikre tilgang til rettferdighet for alle og bygge effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
 17. Partnerskap for målene: Styrke implementeringsmidlene og fornye det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling.

Disse målene er tett sammenvevd, og fremgang i ett mål vil ofte påvirke fremgang i andre. De representerer en ambisiøs plan for å adressere noen av de mest presserende utfordringene menneskeheten står overfor, og understreker viktigheten av globalt samarbeid og handling.

Les mer ›

Temaer: innsamling, digitalisering, CRM, bærekraft, givere

Om bloggen

Organisasjonsvekst.no av Winorg er en blogg for ledere og ildsjeler som ønsker å skape vekst i sine organisasjoner. 

Besøk www.winorg.no

Siste innlegg

Søk i bloggen