Slipp løs kraften i organisasjonen!

Medlemmer - Givere - Frivillige - Tillitsvalgte

Anders Bolstad

Anders jobber som seniorrådgiver i Winorg. Han har bred erfaring innenfor feltet salg- og markedsføring, de seneste 10 årene i interesseorganisasjoner som Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Regnskogfondet. Anders er opptatt av hvordan organisasjoner gjennom automatiserte prosesser og gode CRM-systemer kan optimalisere givereisen og yte god giver- og medlemspleie slik at organisasjonene i størst mulig grad kan fokusere arbeidet sitt på formålet til organisasjonen. Anders blir ekstra begeistret når han kan gi Winorgs kunder mulighet til å effektivisere kunde- og medlemsdialogen, bruke data til å sørge for rett dialog til riktig tid og ikke minst forenkle arbeidsprosesser knyttet opp til giver- eller medlemsarbeidet.

Siste Innlegg

Effektivisering av medlemsadministrasjon for BoligMentoren

Av Anders Bolstad 20. des 2023

 

I kjølvannet av over ett års erfaring med Winorg Express opplever BoligMentoren, en landsdekkende medlemsorganisasjon for boligeiere, betydelige forbedringer i overgangen til et mer moderne CRM-system. Dette har ikke bare endret måten organisasjonen håndterer medlemsoppgaver på, men har også frigjort verdifull tid og ressurser.

Daglig leder Vidar Heimset deler sine refleksjoner om hvordan det nye medlemssystemet har automatisert kritiske prosesser, og hvordan det har gitt organisasjonen anledning til å sette søkelyset på kjerneoppgaver. Gjennom automatisering, helhetlig medlemsinnsikt og effektiv kommunikasjon har BoligMentoren styrket sitt engasjement for medlemmene. Under ser vi nærmere på hvordan CRM-løsningen har optimalisert medlemsadministrasjonen, frigjort ressurser og skapt rom for innovasjon og vekst i organisasjonen.

Frigjøre tid og ressurser

Med det nye CRM-systemet fra Winorg, opplever BoligMentoren en mer effektiv tilnærming til medlemsorganisasjonens oppgaver.

«Winorg Express har virkelig forbedret måten vi driver medlemsorganisasjonen vår på. Det har ikke bare automatisert viktige prosesser, men har også gitt oss den nødvendige friheten til å fokusere på det som virkelig betyr noe – utviklingen av organisasjonen. Nå kan vi sette fart på å utvikle våre tjenester til medlemmene,» sier daglig leder Vidar Heimset. «

Automatisering og fullt overblikk

Flere manuelle oppgaver knyttet til medlemshåndtering er nå erstattet av automatiserte prosesser, noe som ikke bare reduserer risikoen for feil, men også frigjør verdifull tid for organisasjonens ansatte. Den økte effektiviteten gir BoligMentoren muligheten til å fokusere på oppgaver som skaper mer verdi for organisasjonen.

Det handler om å ha et helhetlig blikk på medlemsmassen. Winorg Express gir et 360-graders overblikk over medlemmene ved å samle all relevant informasjon om dem på ett sted. Rapporter og oversikter over hva som har gått ut av systemet er enkelt tilgjengelig på individ- og gruppenivå.

Når det gjelder medlemskontingent, har automatiseringen av hele prosessen, fra innmelding til fakturering og vedlikehold av medlemsbasen, vært en game-changer. Nå har organisasjonen full oversikt og kontroll over nyinnmeldinger, betalingsstatus for medlemsmassen, helt ned til reskontro-nivå for hvert enkelt medlem.

«Når det gjelder manglende betaling av medlemskontingent, gir CRM-systemet oss innsikt i medlemshistorikken, slik at vi enklere kan ta stilling til hvordan vi skal håndtere disse medlemmene. Dette gjør det mulig å iverksette målrettede tiltak for å beholde medlemmer og forbedre medlemsopplevelsen," sier Vidar Heimset.

Medlemskommunikasjon som styrker engasjementet fra dag én

BoligMentoren opplever også fordelene ved å ha integrerte kommunikasjonsmuligheter i Winorg Express, ikke minst fleksibilitet i kanal, enten det er SMS, e-post eller brev. Automatiserte velkomst- og takkemeldinger, fakturautsendelser og betalingspåminnelser forenkler prosessene knyttet til medlemshåndtering og sikrer kontinuitet – og ikke minst, trygger inntektsstrømmene fra medlemmene. Denne funksjonaliteten gir organisasjonen muligheten til å tilpasse velkomsthilsener og tilbud, noe som styrker engasjementet.

"Winorg Express gir ikke bare BoligMentoren en smidig plattform for medlemsadministrasjon, men funksjonaliteten til å tilpasse og automatisere hendelsesutløst- og ad-hoc kommunikasjon gir også organisasjonen nøkkelen til å skape et engasjement hos medlemmet fra dag én i medlemsreisen"

Samlet sett gir CRM-løsningen organisasjonen verktøyene de trenger for å optimalisere medlemsreisen og forbedre medlemsadministrasjonen.

Brukervennlige grensesnitt gjør arbeidsprosessene smidige og intuitive

Winorgs grensesnitt er brukervennlig og gir tilgang til alle nødvendige funksjoner for håndtering av medlemmer, fakturering og rapportering. Den intuitive utformingen bidrar til rask og enkel implementering i arbeidsrutinene, noe som gjør det til en intuitiv og praktisk plattform for medlemsadministrasjon, designet for å effektivisere arbeidsprosessene uten behov for omfattende opplæring.

"Alt i alt er Winorgs grensesnitt en intuitiv og praktisk plattform for medlemsadministrasjon, designet for å effektivisere arbeidsprosessene uten behov for omfattende opplæring" fortsetter Vidar Heimset.

Tid til å jobbe med de egentlige arbeidsoppgavene

Ved å frigjøre ansattes tid fra rutineoppgaver har BoligMentoren nå fått muligheten til å konsentrere seg om organisasjonens formål og vekst. Nå kan de fokusere på å skape innovative og verdifulle tilbud til medlemmene. Hensikten er å styrke forholdet mellom organisasjonen og medlemmene, som gir økt organisasjonens konkurransekraft i markedet.

I tillegg til de åpenbare fordelene med automatisering gir. Har det nye CRM-systemet også forbedret innsikten i medlemsbasen, denne innsikten muliggjør å ta informerte beslutninger og tilpasse strategier for å møte medlemmenes skiftende behov.

Frigjøring av ressurser for en styrket og responsiv medlemsorganisasjon

Implementeringen av det nye CRM-systemet har ikke bare modernisert BoligMentorens operasjonelle prosesser. Automatiseringen av tidkrevende oppgaver har frigjort ressurser som nå kan rettes mot å bygge en enda sterkere og mer responsiv medlemsorganisasjon.

Gjennom automatisering av manuelle oppgaver knyttet til medlemshåndtering, gir Winorg Express et 360-graders overblikk over medlemmene, fra rapporter til individ- og gruppenivå. Betalingsløsninger, kommunikasjonsverktøy, og et brukervennlig grensesnitt bidrar til å optimalisere medlemsadministrasjonen samlet sett.

Les mer ›

Temaer: digitalisering, CRM

Bærekraftige Praksiser i Non-Profit organisasjoner: En veiledning

Av Anders Bolstad 12. des 2023

Organisasjoner sitt fokus på bærekraft og miljø kan sørge for økte inntekter og vekst. Shutterstock image

I en verden som stadig blir mer oppmerksom på miljømessige og sosiale utfordringer, blir det viktig for non-profit organisasjoner å ikke bare fokusere på deres primære mål, men også på hvordan de oppnår dem. Implementering av bærekraftige praksiser er ikke bare etisk riktig, men det kan også styrke organisasjonens omdømme og effektivitet.

I denne artikkelen vil vi utforske hvordan non-profit organisasjoner kan integrere bærekraft i deres drift og prosjekter, med praktiske eksempler fra virkeligheten.

Les også: Mangfold i frivillige organisasjoner

Les også: Kunstig Intelligens for NGO's

Miljøvennlige tiltak

Bærekraft starter med å redusere organisasjonens miljøfotavtrykk. For eksempel, en miljøorganisasjon i Norge implementerte full digitalisering av deres dokumenter og kommunikasjon, noe som reduserte deres papirforbruk betydelig. De installerte også solcellepaneler på kontoret for å redusere energiforbruket. Disse tiltakene viser organisasjonens engasjement for miljøet og setter en standard for andre.

Bærekraftig fundraising

Fundraising er ryggraden i mange non-profit organisasjoner, og det er viktig å sikre at disse innsatsene også er bærekraftige. En humanitær organisasjon utviklet et partnerskap med en miljøvennlig klesprodusent for å lage bærekraftige merchandise-produkter. Salget av disse produktene bidro ikke bare til organisasjonens inntekter, men fremmet også miljøbevissthet blant deres støttespillere.

Etisk beslutningstaking

En viktig del av bærekraft er etisk beslutningstaking. En utdanningsbasert non-profit i Sverige fokuserte på å sikre rettferdige arbeidsforhold og transparent rapportering. De implementerte en åpen bok-policy, hvor alle finansielle transaksjoner var tilgjengelige for offentligheten, noe som styrket tilliten blant donorer og samfunnet.

Case-Studie: Bærekraftig vannprosjekt

En internasjonal hjelpeorganisasjon lanserte et vannrenseprosjekt i et utviklingsland. Prosjektet fokuserte ikke bare på å levere rent vann, men også på å bruke bærekraftige metoder som solenergidrevne vannpumper og opplæring av lokalbefolkningen i vedlikehold og miljøbevaring. Dette sikret prosjektets langsiktige bærekraft og skapte lokale arbeidsplasser.

Samarbeid for bærekraft

En annen tilnærming er å samarbeide med andre organisasjoner og bedrifter for å oppnå bærekraftige mål. For eksempel, en non-profit organisasjon som arbeider med dyrevern, inngikk et samarbeid med en miljøvennlig emballasjebedrift for å redusere plastavfall. Dette samarbeidet førte til innovativ bruk av biologisk nedbrytbare materialer i produktene deres.

Konklusjon

Ved å implementere bærekraftige praksiser, kan non-profit organisasjoner ikke bare bidra til en bedre verden, men også forbedre sin egen drift og omdømme. Disse eksemplene viser hvordan organisasjoner kan ta konkrete skritt mot bærekraft og inspirere andre til å følge etter.

Bærekraft er en reise som krever kontinuerlig innsats og engasjement, men fordelene det bringer til organisasjonen og samfunnet som helhet er uvurderlige. Ved å ta disse skrittene, kan non-profit organisasjoner vise vei mot en mer ansvarlig og bærekraftig fremtid.

FNs bærekraftsmål: En global agenda for fremtiden

FNs bærekraftsmål, offisielt kjent som Agenda 2030, er en universell handlingsplan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De 17 målene ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015 og dekker en bred rekke av sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer som verden står overfor.

 1. Ingen fattigdom: Utrydde all form for fattigdom i hele verden.
 2. Null sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
 3. God helse: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
 4. God utdanning: Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning og fremme livslang læring for alle.
 5. Likestilling mellom kjønnene: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.
 6. Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre tilgang til vann og sanitærforhold for alle.
 7. Bærekraftig energi: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.
 10. Redusert ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land.
 11. Bærekraftige byer og samfunn: Gjøre byer og menneskelige bosetninger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
 13. Klimatiltak: Ta umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaendringer og dens konsekvenser.
 14. Livet under vann: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
 15. Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer på land, bærekraftig forvalte skoger, bekjempe ørkenspredning, stoppe og reversere landforringelse og stanse tap av biologisk mangfold.
 16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sikre tilgang til rettferdighet for alle og bygge effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
 17. Partnerskap for målene: Styrke implementeringsmidlene og fornye det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling.

Disse målene er tett sammenvevd, og fremgang i ett mål vil ofte påvirke fremgang i andre. De representerer en ambisiøs plan for å adressere noen av de mest presserende utfordringene menneskeheten står overfor, og understreker viktigheten av globalt samarbeid og handling.

Les mer ›

Temaer: innsamling, digitalisering, CRM, bærekraft, givere

Medlemsinvolvering og rekruttering

Av Anders Bolstad 15. aug 2023

Teknologi kan fortsatt ikke erstatte det menneskelige engasjementet som ofte driver organisasjoner fremover.

Hvordan kan medlemsorganisasjoner engasjere eksisterende medlemmer og rekruttere nye medlemmer for å øke organisasjonens innflytelse og innvirkning?

Les også: Slik lager du en moderne medlemsreise

Les mer ›

Temaer: distribuert organisasjon, tillitsvalgte, frivillige, personifisering, medlemsvekst, medlemsreisen

Slik lager du en moderne medlemsreise i 2023 og får fornøyde medlemmer

Av Anders Bolstad 2. jan 2023

Den største feilen mange organisasjoner gjør er å ta medlemmene for gitt. Medlemmene er dine viktigste ambassadører, om du tar godt vare på dem.

Les mer ›

Temaer: digitalisering, CRM, personifisering, medlemsvekst, effektiv drift, medlemsreisen, Marketing Automation, churn

Slik lager du en moderne giverreise og forhindrer churn I 2023

Av Anders Bolstad 2. jan 2023

Illustrasjonsfoto: Hvordan skal du tilpasse kommunikasjonen din for å beholde både Frida og Vera som givere?

Det er summen av alle individuelle og personlige opplevelser med din organisasjon som avgjør om giverne dine blir, gir mer eller forsvinner. Så hvordan lager man en giverreise med høy kvalitet i 2023? 

Les mer ›

Temaer: giverreisen, innsamling, fundraising, ideell organisasjon, CRM, effektiv drift, churn

Slik finner du ut hvem som har gitt fra Vipps!

Av Anders Bolstad 29. jun 2022

Går du glipp av verdifulle, faste givere, fordi du ikke vet hvem som har gitt til din organisasjon via Vipps? Den tiden er forbi. Nå kan du få informasjonen rett inn i CRM. 

Les mer ›

Temaer: giverreisen, innsamling, fundraising, ideell organisasjon, CRM, personifisering

Om bloggen

Organisasjonsvekst.no av Winorg er en blogg for ledere og ildsjeler som ønsker å skape vekst i sine organisasjoner. 

Besøk www.winorg.no

Siste innlegg

Søk i bloggen