Digital giver til bloggGår du glipp av verdifulle, faste givere, fordi du ikke vet hvem som har gitt til din organisasjon via Vipps? Den tiden er forbi. Nå kan du få informasjonen rett inn i CRM. 

Nye betalingskanaler som Vipps gull verdt for organisasjoner og foreninger. Vipps er en innovativ kraft som utvikler smidige betalingsløsninger som forenkler kjøpsprosessen.

Det har blitt enklere å samle inn penger til gode formål

Når en potensiell giver blir utsatt for en donasjonsoppfordring, er det viktig å fange øyeblikket. Digitale betalingsløsninger som Vipps har forenklet hverdagen til alt fra små idrettslag som driver med vaffelsalg til store organisasjoner. Smidige transaksjoner er utrolig viktig for organisasjoner. Vi må forhindre at man mister donasjoner, fordi det blir for mange klikk eller at det fomles med bankkort og innsending av giroer. Vipps har gjort innsamling av midler til gode formål mye enklere for organisasjoner.

Et eksempel på hvordan Vipps har blitt en dominerende betalingskanal kan vi finne fra TV-aksjonen 2021, hvor inntektene gikk til Plan International Norge. I overkant av 100 av 243 millioner som ble samlet inn kom via Vipps. 76 % av donasjonene fra privatpersoner ble gitt med Vipps.

Men medaljen har også en bakside. De nye giverkanalene har også ført til frustrasjon, fordi det har vært vanskelig å få verifisert navn og kontaktinformasjon til hvem som har gitt.

Vippsdonasjoner betyr anonyme givere

At Vipps i stadig større grad blir det  første betalingskontaktpunktet mellom organisasjon og giver betyr også andre utfordringer. En ny tredjepart er portvakt mellom giver og organisasjoner. Organisasjoner opplever at en stadig større andel av dem som gir for første gang, kommer gjennom Vipps. Dermed mister man tilgang til viktig informasjon i giverreisen. I praksis betyr donasjoner over Vipps-nummer at giverne er tilnærmet anonyme. 

Å ta tak i sporadiske givere og få dem inn i giverreisen er særdeles viktig for organisasjoner. Dette er folk som har interesse og engasjement for en sak. Dermed er det enklere å få dem over som faste givere.

I tillegg er det viktig for organisasjoner å få anledning til å takke giverne. Vi vil vite hvor mye en giver faktisk har gitt uavhengig av betalingsmetode, slik at det kan rapporteres korrekt skattefradrag. Det handler om å kunne se hele giveren, og hva giveren totalt sett har bidratt med til din organisasjon.

Tre grunner til at det er viktig å identifisere giverne

  1. Organisasjoner har behov for et verifisert navn og kontaktinformasjon for å kunne tilby skattefradrag for gaven. 
  2. Det er viktig for organisasjoner å kunne takke for gaven.  
  3. Det er viktig å kunne vaske giverdata fra Vipps og Facebook mot eksisterende medlems/giveroversikt for å kunne ha videre og mer personlig dialog med dem. 

Det siste er spesielt viktig, fordi gullet til enhver organisasjon er de faste giverne. Uten å vite hvem engangsgiverne er, mister organisasjonen muligheten til å kommunisere videre og skape et fastere forhold. 

Giverne dine kan sammenlignes med en frukthage. En frukthage må vedlikeholdes og pleies, slik at du kan høste mest mulig, og slik at den varer lengst mulig. Når Vipps blir så dominerende, uten at kontaktinformasjonen til giverne er lett tilgjengelig, går organisasjonen glipp av mulige, langvarige giverforhold.  

Les også: Slik finner du organisasjonens mest lojale og verdifulle givere 

Hvilken Anne Hansen er din giver?

Det er mulig å hente ut rapporter fra Vipps med en liste over navn og telefonnummer til personene som har donert til et gitt Vipps-nummer. Hva er problemet da? Tenker du kanskje. Det er dessverre ikke så enkelt. La oss si at rapporten viser at Anne Hansen har gitt 1000 kroner til din organisasjon, men det finnes 30 som heter Anne Hansen i Norge. Hvordan kan du vite hvem av disse 30 det er som faktisk har donert?  

Det kan Winorg hjelpe deg med å finne ut, og ikke bare det. Informasjonen sendes rett inn i CRM, slik at du også med letthet kan se om personen er en ny giver eller om de er registrert hos dere fra før. 

Slik fungerer Vippsnummerdialog

Vippsnummerdialog er et produkt som automatisk identifiserer og leser inn vippsnummergivere i Winorg. På den måten kan du både få registrert hvilken type innbetaling det gjelder, takke for gaven og, om ønskelig, be om samtykke for videre dialog. Alt dette kan du gjøre i samme arbeidsflate som en fullt ut selvbetjent løsning. Løsningen leveres med DataFactory som underleverandør.

Fordelen i Vipps nummerdialog ligger i at du får dataen tilgjengelig på et sted. I tillegg får du effektivisert en rekke arbeidsoppgaver tilknyttet behandlingen av innbetalinger fra Vipps. Ganske enkelt laster man ned en oppgjørsrapport (settlement report) fra Vipps og legger den opp i nummerdialog-løsningen. I løpet av 10 minutters tid er Vipps-filen vasket og dataene lest inn. Det er her mulighetene ligger.

Ved å bruke Vippsnummerdialog som vasker rapportene og listene, er det mulig å identifisere opp mot 90 prosent av dem som gir via Vipps. Dermed er det mulig å etablere en dialog med mange flere av dem som ønsker å bidra til din organisasjon.

Vil du vite mer om Vippsnummerdialog eller andre Winorg-produkter? Fyll inn vårt kontaktskjema! 👇

Ta kontakt for en uforpliktende prat om Winorg dialog