Frivillighet - frivillige

Teknologi kan fortsatt ikke erstatte det menneskelige engasjementet som ofte driver organisasjoner fremover.

Hvordan kan medlemsorganisasjoner engasjere eksisterende medlemmer og rekruttere nye medlemmer for å øke organisasjonens innflytelse og innvirkning?

Les også: Slik lager du en moderne medlemsreise

Medlemsinvolvering og medlemsrekruttering er avgjørende for å opprettholde og øke innflytelsen og innvirkningen til en frivillig organisasjon. Engasjerte medlemmer vil føre til en større sjanse for å oppnå organisasjonens mål og formål, samt bidra til en bærekraftig og sunn medlemsbase. Å rekruttere nye medlemmer kan også bidra til økt mangfold og representasjon i organisasjonen.

Her er noen tips for å engasjere eksisterende medlemmer og rekruttere nye medlemmer

Ved å ta i bruk disse tipsene, kan organisasjoner øke sin synlighet, engasjere eksisterende medlemmer og rekruttere nye medlemmer, og opprettholde en bærekraftig og sunn medlemsbase.

Ha et klart og tydelig formål

Det er viktig at organisasjonen har et klart og tydelig formål som er lett for medlemmer og potensielle medlemmer å forstå. Dette vil bidra til å skape en følelse av samhørighet og engasjement blant medlemmene. Medlemmer som er engasjert og opplever en tilhørighet i organisasjonen vil være mer sannsynlig å delta på møter, bidra med ideer og delta på arrangementer.

Involver medlemmene i organisasjonens arbeid

Organisasjoner bør involvere medlemmene i arbeidet på en måte som gir dem en følelse av eierskap og betydning. Dette kan gjøres ved å opprette komiteer eller arbeidsgrupper som medlemmer kan bli med i, eller ved å gi medlemmer ansvar for å organisere arrangementer eller aktiviteter. Medlemmer som er involvert i organisasjonens arbeid vil føle seg mer inkludert og vil være mer sannsynlig å delta aktivt i organisasjonen.

Skap en følelse av fellesskap

En følelse av fellesskap er viktig for å opprettholde og øke engasjementet til medlemmene. Dette kan gjøres ved å organisere sosiale arrangementer eller aktiviteter utenfor organisasjonens arbeid. Dette vil bidra til å skape et nettverk av medlemmer som er mer sannsynlig å delta aktivt i organisasjonen og være en positiv ambassadør for organisasjonen.

Bruk sosiale medier for medlemsrekruttering

Sosiale medier er en kraftig plattform for medlemsrekruttering og engasjement. Organisasjoner bør bruke sosiale medier til å promotere sitt arbeid og formål og nå ut til et bredere publikum. Det er også viktig å ha en tilstedeværelse på de sosiale plattformene som medlemmene er aktive.

Benytt muligheter for samarbeid

Organisasjoner bør også vurdere å samarbeide med andre organisasjoner og institusjoner for å øke synligheten og tilgjengeligheten av organisasjonens arbeid. Dette kan være samarbeid med lokale myndigheter, bedrifter eller andre organisasjoner med lignende mål og formål.

Samarbeid kan gi organisasjonen økt synlighet og tilgang til flere ressurser, samtidig som det kan gi medlemmene nye muligheter for samarbeid og engasjement.

 Les også: Vi har allerede anbefalt Winorg medlemsløsning til andre

Last ned: Den store frivillighetsguiden           

Tilby fordeler og belønninger for medlemskap

Organisasjoner bør vurdere å tilby fordeler og belønninger for medlemskap for å gjøre det mer attraktivt å bli medlem og opprettholde medlemskapet. Dette kan være rabatter på arrangementer eller produkter, eller eksklusiv tilgang til informasjon eller ressurser.

Å anerkjenne og belønne medlemmer for deres bidrag og engasjement kan også bidra til å opprettholde motivasjon og engasjement blant medlemmene.

Gi medlemmene tilstrekkelig informasjon

Medlemmene i organisasjonen bør ha tilstrekkelig informasjon om organisasjonens arbeid og aktiviteter. Dette vil bidra til å opprettholde medlemmenes interesse og engasjement. Informasjonen kan deles via e-post, sosiale medier, nettsider og i møter. Det er viktig at informasjonen som deles er relevant og interessant for medlemmene.

Vær åpen for tilbakemeldinger og endring

Organisasjoner bør være åpne for tilbakemeldinger fra medlemmene og være villige til å gjøre endringer basert på tilbakemeldinger og tilpasning til endrede omstendigheter. Dette vil bidra til å skape et miljø der medlemmene føler seg hørt og verdsatt, og der organisasjonen er i stand til å tilpasse seg nye utfordringer og muligheter.

For eksempel, en frivillig organisasjon som jobber for å fremme miljøvennlige initiativer, kan tilby medlemskap til en lav kostnad og gi medlemmene rabatter på arrangementer eller produkter relatert til miljøvern.

Organisasjonen kan også invitere medlemmene til å delta i arbeidsgrupper som jobber med spesifikke miljørelaterte temaer eller gi medlemmene ansvar for å organisere miljørelaterte aktiviteter i sitt lokalmiljø. På denne måten vil medlemmene føle seg engasjert og involvert i organisasjonens arbeid, samtidig som de jobber for å fremme sitt felles mål.

Eksempler fra virkeligheten

Her er noen eksempler på hvordan noen organisasjoner har engasjert eksisterende medlemmer og rekruttert nye medlemmer:

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet er en organisasjon som jobber for å bevare og beskytte naturen i Norge. Organisasjonen har en rekke lokale avdelinger som organiserer arbeidet og aktivitetene i sitt område.

For å engasjere eksisterende medlemmer og rekruttere nye medlemmer, tilbyr Naturvernforbundet interessante arrangementer og aktiviteter, som naturvandringer og opplevelsesturer. De har også en effektiv nettside og sosiale medier-tilstedeværelse for å spre sitt arbeid og formål til et bredere publikum.

Røde Kors
Røde Kors er en organisasjon som jobber for å hjelpe mennesker i nød, både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen tilbyr en rekke ulike kurs og opplæringsprogrammer for medlemmer som ønsker å delta aktivt i organisasjonens arbeid. Dette inkluderer førstehjelpskurs, kurs i psykososial førstehjelp og kurs i internasjonal humanitær rett.

Røde Kors har også et program for frivillig ungdomsarbeid, hvor unge medlemmer kan engasjere seg i frivillig arbeid og delta på leire og arrangementer.

Amnesty International
Amnesty International er en organisasjon som jobber for å forsvare menneskerettighetene og bekjempe urettferdighet over hele verden.

For å engasjere eksisterende medlemmer og rekruttere nye medlemmer, tilbyr Amnesty International en rekke kampanjer og aksjoner som medlemmer kan delta i. Dette kan være å signere protestbrev, delta på demonstrasjoner eller spre informasjon om organisasjonens arbeid via sosiale medier. Amnesty International har også et program for frivillige i lokalsamfunnet, hvor medlemmer kan engasjere seg i arbeidet på en mer personlig nivå.

Disse organisasjonene har alle lykkes med å engasjere eksisterende medlemmer og rekruttere nye medlemmer ved å tilby interessante arrangementer og aktiviteter, opplæringsprogrammer og kurs, kampanjer og aksjoner, samt muligheter for frivillig arbeid på et personlig nivå. Dette har bidratt til å skape en følelse av samhørighet og engasjement blant medlemmene og økt organisasjonenes innflytelse og innvirkning.

Oppsummert

Å engasjere eksisterende medlemmer og rekruttere nye medlemmer er avgjørende for å øke organisasjonens innflytelse og innvirkning.

Ved å ha et klart og tydelig formål, involvere medlemmene i organisasjonens arbeid, skape en følelse av fellesskap, benytte tidsriktige og relevante sosiale medier for medlemsrekruttering, tilby fordeler og belønninger for medlemskap, gi medlemmene tilstrekkelig informasjon og være åpen for tilbakemeldinger og endring, kan alle bidra til å engasjere eksisterende medlemmer og rekruttere nye medlemmer for å øke organisasjonens innflytelse og innvirkning.

Winorg Frivillige + CRM = suksess

For å opprettholde en bærekraftig og sunn medlemsbase over tid er alle organisasjoner avhengige av et stort engasjement og mye entusiasme.  Stockimage

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat