I kjølvannet av over ett års erfaring med Winorg Express opplever BoligMentoren, en landsdekkende medlemsorganisasjon for boligeiere, betydelige forbedringer i overgangen til et mer moderne CRM-system. Dette har ikke bare endret måten organisasjonen håndterer medlemsoppgaver på, men har også frigjort verdifull tid og ressurser.

Daglig leder Vidar Heimset deler sine refleksjoner om hvordan det nye medlemssystemet har automatisert kritiske prosesser, og hvordan det har gitt organisasjonen anledning til å sette søkelyset på kjerneoppgaver. Gjennom automatisering, helhetlig medlemsinnsikt og effektiv kommunikasjon har BoligMentoren styrket sitt engasjement for medlemmene. Under ser vi nærmere på hvordan CRM-løsningen har optimalisert medlemsadministrasjonen, frigjort ressurser og skapt rom for innovasjon og vekst i organisasjonen.

Frigjøre tid og ressurser

Med det nye CRM-systemet fra Winorg, opplever BoligMentoren en mer effektiv tilnærming til medlemsorganisasjonens oppgaver.

«Winorg Express har virkelig forbedret måten vi driver medlemsorganisasjonen vår på. Det har ikke bare automatisert viktige prosesser, men har også gitt oss den nødvendige friheten til å fokusere på det som virkelig betyr noe – utviklingen av organisasjonen. Nå kan vi sette fart på å utvikle våre tjenester til medlemmene,» sier daglig leder Vidar Heimset. «

Automatisering og fullt overblikk

Flere manuelle oppgaver knyttet til medlemshåndtering er nå erstattet av automatiserte prosesser, noe som ikke bare reduserer risikoen for feil, men også frigjør verdifull tid for organisasjonens ansatte. Den økte effektiviteten gir BoligMentoren muligheten til å fokusere på oppgaver som skaper mer verdi for organisasjonen.

Det handler om å ha et helhetlig blikk på medlemsmassen. Winorg Express gir et 360-graders overblikk over medlemmene ved å samle all relevant informasjon om dem på ett sted. Rapporter og oversikter over hva som har gått ut av systemet er enkelt tilgjengelig på individ- og gruppenivå.

Når det gjelder medlemskontingent, har automatiseringen av hele prosessen, fra innmelding til fakturering og vedlikehold av medlemsbasen, vært en game-changer. Nå har organisasjonen full oversikt og kontroll over nyinnmeldinger, betalingsstatus for medlemsmassen, helt ned til reskontro-nivå for hvert enkelt medlem.

«Når det gjelder manglende betaling av medlemskontingent, gir CRM-systemet oss innsikt i medlemshistorikken, slik at vi enklere kan ta stilling til hvordan vi skal håndtere disse medlemmene. Dette gjør det mulig å iverksette målrettede tiltak for å beholde medlemmer og forbedre medlemsopplevelsen," sier Vidar Heimset.

Medlemskommunikasjon som styrker engasjementet fra dag én

BoligMentoren opplever også fordelene ved å ha integrerte kommunikasjonsmuligheter i Winorg Express, ikke minst fleksibilitet i kanal, enten det er SMS, e-post eller brev. Automatiserte velkomst- og takkemeldinger, fakturautsendelser og betalingspåminnelser forenkler prosessene knyttet til medlemshåndtering og sikrer kontinuitet – og ikke minst, trygger inntektsstrømmene fra medlemmene. Denne funksjonaliteten gir organisasjonen muligheten til å tilpasse velkomsthilsener og tilbud, noe som styrker engasjementet.

"Winorg Express gir ikke bare BoligMentoren en smidig plattform for medlemsadministrasjon, men funksjonaliteten til å tilpasse og automatisere hendelsesutløst- og ad-hoc kommunikasjon gir også organisasjonen nøkkelen til å skape et engasjement hos medlemmet fra dag én i medlemsreisen"

Samlet sett gir CRM-løsningen organisasjonen verktøyene de trenger for å optimalisere medlemsreisen og forbedre medlemsadministrasjonen.

Brukervennlige grensesnitt gjør arbeidsprosessene smidige og intuitive

Winorgs grensesnitt er brukervennlig og gir tilgang til alle nødvendige funksjoner for håndtering av medlemmer, fakturering og rapportering. Den intuitive utformingen bidrar til rask og enkel implementering i arbeidsrutinene, noe som gjør det til en intuitiv og praktisk plattform for medlemsadministrasjon, designet for å effektivisere arbeidsprosessene uten behov for omfattende opplæring.

"Alt i alt er Winorgs grensesnitt en intuitiv og praktisk plattform for medlemsadministrasjon, designet for å effektivisere arbeidsprosessene uten behov for omfattende opplæring" fortsetter Vidar Heimset.

Tid til å jobbe med de egentlige arbeidsoppgavene

Ved å frigjøre ansattes tid fra rutineoppgaver har BoligMentoren nå fått muligheten til å konsentrere seg om organisasjonens formål og vekst. Nå kan de fokusere på å skape innovative og verdifulle tilbud til medlemmene. Hensikten er å styrke forholdet mellom organisasjonen og medlemmene, som gir økt organisasjonens konkurransekraft i markedet.

I tillegg til de åpenbare fordelene med automatisering gir. Har det nye CRM-systemet også forbedret innsikten i medlemsbasen, denne innsikten muliggjør å ta informerte beslutninger og tilpasse strategier for å møte medlemmenes skiftende behov.

Frigjøring av ressurser for en styrket og responsiv medlemsorganisasjon

Implementeringen av det nye CRM-systemet har ikke bare modernisert BoligMentorens operasjonelle prosesser. Automatiseringen av tidkrevende oppgaver har frigjort ressurser som nå kan rettes mot å bygge en enda sterkere og mer responsiv medlemsorganisasjon.

Gjennom automatisering av manuelle oppgaver knyttet til medlemshåndtering, gir Winorg Express et 360-graders overblikk over medlemmene, fra rapporter til individ- og gruppenivå. Betalingsløsninger, kommunikasjonsverktøy, og et brukervennlig grensesnitt bidrar til å optimalisere medlemsadministrasjonen samlet sett.

Last ned gratis guide:  Den datadrevne organisasjon Hvordan gå fra data til innsikt til tiltak

Hvorfor Winorg AIM?

Winorg AIM er en avansert løsning som bruker AI for å gi samfunnsdrevne organisasjoner den innsikten de trenger for å ta informerte beslutninger.

Med funksjoner som avansert dataanalyse, automatiserte arbeidsflyter og AI-drevne innsikter, setter det organisasjoner i stand til å gå fra overfladisk til datadrevet innsikt.

Innsamlingsbransjen

For innsamlingsorganisasjoner kan Winorg AIM hjelpe med å forstå giveratferd, optimalisere innsamlingsstrategier, og forutsi fremtidige givermønstre ved hjelp av AI.

Fagforeninger

For fagforeninger kan Winorg AIM gi innsikt i medlemsengasjement og hjelpe med å tilpasse tjenester og fordeler basert på medlemsbehov, alt drevet av AI-analyser.

Andre medlemsdrevne og samfunnsdrevne organisasjoner

Winorg AIM kan tilpasses for å møte de unike behovene til en rekke ulike organisasjonstyper, fra mellomstore til store samfunnsdrevne initiativer, ved hjelp av AI og avansert dataanalyse.

Bilde hjemmside med logo

Ta kontakt for en uforpliktende prat om CRM fra Winorg