Medlemssystem for fagforening til bloggartikkelFagforeninger har helt spesielle behov, som ikke dekkes av de vanligste medlemssystemene. I hvert fall ikke uten en rekke tidkrevende og kompliserte tilpasninger og integrasjoner. Hadde det ikke vært enklere med et system for medlemmer som kan brukes «rett ut av boksen»?

Svaret på det er et helt klart ja, men spesielle behov kan ikke dekkes av generelle løsninger. Vi ønsker alle å få noe som er mest mulig tilpasset våre behov på så enkel måte som mulig. Det er krevende å vite hva som er best, dersom en blir presentert for en masse alternativer uten klare anbefalinger.

Mange betaler for eksempel ekstra for å få matkasse med ferdige oppskrifter og matvarer enkelt levert på døra fremfor å gå på butikken og ha tilgang til alt. Det å ha tilgang til alt kan gjøre deg handlingslammet.

"ikke lenge etter at en norsk fagforening tok i bruk Winorgs tillitsvalgtverktøy kunne man se effekten på medlemstallet. Takket være at de tillitsvalgte ble i stand til raskere å gi personlig oppfølging til medlemmer ute på arbeidsplassene så sank frafallet til det halve"

Splitter nytt, men allikevel velprøvd

En fagforening er heller ikke helt lik en annen fagforening, og det samme gjelder behovene. Derfor vil et medlemssystem for en fagforening alltid kreve en viss skreddersøm og integrasjoner med andre systemer, uavhengig av hvilken leverandør du velger til å gjøre jobben. Det som skiller Winorg sine løsninger fra konkurrentenes er at vi har gjort dette i mange år allerede.

Vi har prøvd, feilet, lært og justert i årevis. Resultatet er at vi har utviklet et helt nytt produkt, basert på markedets mest velprøvde og innovative bransjeløsning for fagforeninger. Winorg Total Fagforening er en unik, vertikal Saas-løsning. Saas er en form for skytjeneste og står for Software as a Service, det omtales også som Software on-demand eller programvare som en tjeneste.

New call-to-action

Vi har fjernet støyen for deg!

Hva er forskjellen på en horisontal og en vertikal Saas-løsning?

Forskjellen er at vertikale løsninger er spesialiserte etter nisjen virksomheten tilhører. Det er en kommende trend i bransjen. Dermed kan man få tilgang til spesialiserte skytjenester laget spesifikt for nisjens egenart, i stedet for at virksomheten selv må tilpasse og integrere løsninger fra horisontale Saas-leverandører.

Den nødvendige IT-kompetansen til å gjennomføre disse integrasjonene er i tillegg et knapphetsgode, noe som gjør det unødvendig kostbart og krevende. Med Winorg Total Fagforening har vi altså fjernet støyen. Du slipper alle alternativene.

Vi tilbyr en helhetlig løsning som dekker behovene til din fagforening. Du får ikke utdelt 1000 puslespillbrikker du må sette sammen selv. Dermed øker sannsynligheten for at implementeringen av det nye medlemssystemet går smertefritt.

Et medlemssystem for fagforeninger spesielt


Winorg Total er et medlemssystem/CRM utviklet for organisasjoner av organisasjonsfolk som ivaretar organisasjoners spesifikke behov. Med Winorg Total Fagforening tar vi det et skritt lenger og tilbyr en variant som ikke bare er tilpasset organisasjoner generelt, men fagforeninger spesielt.

Winorg Total Fagforening er markedets eneste løsning laget spesielt for å løse fagforeningers spesielle behov. Det er tross alt det viktigste kriteriet, når du skal velge nytt CRM eller medlemssystem.

Frivillighet - frivillige

Et medlemssystem skreddersydd for fagforeninger – fire klare fordeler

Den første fordelen:

Rundt 1 av 4 norske fagforeningsmedlemmer er allerede med i fagforeninger som bruker Winorg i dag. I Winorg Total Fagforening tar vi med oss all erfaring og funksjonalitet inn i en redesignet skytjeneste. Her har vi lagt stor vekt på brukervennlighet, automatisering, forenkling av prosesser og muligheten til å nå ut til brukere og tillitsvalgte i alle deler av organisasjonen.

Den andre fordelen:

Winorg Total Fagforening spiller sammen med og bygger videre på andre løsninger Winorg har som for eksempel:

 • Tillitsvalgtverktøyet

Gir tillitsvalgte ute på arbeidsplassene eller i regionene mulighet til å følge opp og kommunisere med sine medlemmer, noe som i praksis bidrar til økt engasjement og lavere frafall. 

 • Kurs- og arrangementsverktøyet

Gjør det enkelt å administrere kurs og arrangementer på tvers av alle nivå i organisasjonen, og bidrar til et enhetlig bilde av kurs og arrangement enten de arrangeres sentralt eller lokalt

 • Trekksentralen

En stor suksess som gjør det effektivt og sikkert for fagforeninger og arbeidsgivere å utveksle informasjon i forbindelse med lønnstrekk. Arbeidsgivere setter pris på at de kan kommunisere med mange fagforeninger på samme måte via en enkel portal

 • Winorg Dialog

Gjør det mulig for organisasjonen å ha full kontroll på medlemsdialogen på tvers av alle nivåer i organisasjonen og på tvers av kanalene man benytter. Her kan man sette opp automatisert medlemskommunikasjon som et ledd i et målrettet arbeid med medlemsreisen, eller enkelt sende ut kampanjer til forskjellige grupper.

 •  Winorg CMS

Forenkler oppsett av landingssider og Min side.

Last ned gratis guide: Den datadrevne organisasjon Hvordan gå fra data til innsikt til tiltak

Den tredje fordelen:

Det finnes en rekke eksempler på hvordan Winorg Total Fagforening effektiviserer og forbedrer sentrale prosesser når man skal kreve inn medlemskontingenter i fagforeninger:

 • Vi digitaliserer og automatiserer kommunikasjonen med medlemmene. Slik sikrer vi at informasjonen som er registrert er oppdatert til enhver tid. Dermed reduseres antall avvik på trekk.
 • Vi digitaliserer og automatiserer kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og organisasjon. Det betyr at avvik oppdages og kan behandles raskere. Dermed reduseres risikoen for å miste kontingent pga trege arbeidsprosesser.
 • Ved å bruke en felles plattform for rapportering på tvers av fagforeninger økes antall arbeidsgivere som rapporterer trekk digitalt. Dermed blir onboarding enklere.
 • Vi reduserer tiden det tar å behandle avvik, ved å automatisere de fleste arbeidsprosessene. Winorg får til en høyere grad av automatisering enn andre, fordi avvikene er strukturert på en måte som gjør det mulig å massehåndtere dem.
 • Vi har bygd inn tydelige visualiseringer av status på trekk i medlemssystemet for å synliggjøre og motivere til rask behandling av avvik.

Den fjerde fordelen: 

Du får en ferdig løsning laget for fagforeninger, og slipper å bruke tid, begrensede interne ressurser eller dyre konsulenter på å drive egen IT utvikling og tilpasning av løsninger som i utgangspunktet ikke er laget for fagforeninger.

Dersom du ønsker å vite mer om Winorg Total Fagforening, ta gjerne kontakt med oss.

Sjekk ut Winorg sine produktsider