Det er to hovedårsaker til at det er viktig at alle ledd i organisasjonen tar i bruk felles løsninger for håndteringen av arbeidsoppgaver: Man trenger en felles, digital arbeidsmetodikk og god oversikt til statistikk og analyser. Dette får man i et medlemssystem eller CRM.