Businessman hand working with a Cloud Computing diagram on the new computer interface as concept

Mulighetene som oppstår ved ny teknologi følges alltid av flere etiske dilemmaer og mulige fallgruver, det samme naturlig nok ved bruk av kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) vil ha en stadig større betydning for frivillige organisasjoner i fremtiden. Med AI-teknologier kan organisasjonene samle inn og analysere store mengder data om frivillige og donasjoner på en mer effektiv måte. Dette kan føre til bedre beslutninger og mer målrettet innsats for å nå organisasjonens mål.

Les også: Slik økte Frelsearmeen inntektene med 48% med hjelp av data

Hvilke muligheter finnes?

En av de største fordelene med AI for frivillige organisasjoner er muligheten til å forutsi trender og mønstre i donasjonsadferd og frivillig arbeid. Ved hjelp av store mengder data kan AI-teknologier identifisere hvilke typer kampanjer og initiativer som fungerer best, og hvilke som ikke fungerer. Dette kan føre til mer effektiv bruk av organisasjonens ressurser, og dermed bedre resultater for organisasjonen og dens formål.

Kommunikasjon & dialog

En annen fordel med AI-teknologier for frivillige organisasjoner er muligheten til å forbedre kommunikasjonen med frivillige og givere. Ved hjelp av chatboter og andre AI-baserte verktøy kan organisasjonene raskt og effektivt besvare spørsmål og gi informasjon om organisasjonens arbeid. Dette kan øke engasjementet blant frivillige og giere, og dermed bidra til en mer bærekraftig organisasjon.

Arbeidsflyter & effektivitet

AI-teknologier kan også bidra til å forbedre organisasjonens arbeidsflyt og effektivitet. Ved hjelp av automatisering kan organisasjonene redusere tid og ressurser som brukes på manuelle oppgaver, som administrasjon og rapportering. Dette kan frigjøre mer tid og ressurser for å fokusere på organisasjonens kjernevirksomhet, som å drive kampanjer og levere tjenester.

Bærekraft

På lang sikt kan AI-teknologier bidra til å skape en mer bærekraftig organisasjon, med mer effektiv bruk av ressurser og bedre resultater. Ved å bruke AI-teknologier på en ansvarlig og etisk måte, kan frivillige organisasjoner nå nye høyder i å oppnå sine mål og gjøre en positiv forskjell i samfunnet.

I sum vil AI-teknologier ha en stadig større betydning for frivillige organisasjoner i fremtiden. Ved å omfavne disse teknologiene og bruke dem på en ansvarlig og etisk måte, vil organisasjonene kunne øke sin effektivitet, forbedre kommunikasjonen med sine støttespillere og oppnå mer målbare resultater.

 Last ned gratis guide:  Den datadrevne organisasjon Hvordan gå fra data til innsikt til tiltak           

Hva må man tenkte på ved bruk av kunstig intelligens?

Når en frivillig organisasjon vurderer å ta i bruk AI-teknologi, er det viktig å være klar over noen av utfordringene og risikoene som kan følge med. Her er noen ting organisasjonen bør tenke på:

  1. Personvern og datasikkerhet: AI-teknologi innebærer ofte behandling av store mengder data, og organisasjonen må sørge for at personvernet og datasikkerheten ivaretas. Det kan være nødvendig å implementere spesifikke tiltak, som kryptering og begrensninger på tilgang til data.

  2. Bias og diskriminering: AI-algoritmer kan lære seg å gjøre feil hvis de blir trent på data som ikke er representative for hele befolkningen. Organisasjonen må være bevisst på dette og sørge for å inkludere et bredt spekter av datakilder og perspektiver når de utvikler og trener sine AI-modeller.

  3. Etikk og ansvar: Frivillige organisasjoner har ofte en viktig samfunnsrolle, og det er viktig å sikre at AI-teknologien de tar i bruk ikke skaper uønskede konsekvenser eller er i strid med organisasjonens verdier og formål. Organisasjonen bør vurdere etiske retningslinjer for bruk av AI og hvem som har ansvaret for å overvåke og håndtere eventuelle problemer.

  4. Opplæring og tilpasning: AI-teknologi kan være kompleks og krever ofte spesiell opplæring for å kunne brukes effektivt. Organisasjonen bør vurdere opplæringsbehovet og sørge for at ansatte og frivillige får den nødvendige opplæringen og støtten de trenger.

  5. Kommunikasjon og åpenhet: Når organisasjonen tar i bruk AI-teknologi, er det viktig å kommunisere åpent og tydelig om hva teknologien brukes til og hvordan den fungerer. Dette kan bidra til å bygge tillit og engasjement blant medlemmer og samfunnet for øvrig.


    Les også:  Vi har allerede anbefalt Winorg sitt medlemssystem til andre

Diugital transformasjon Hvordan ser organisasjonen ut i 2030Samfunnsansvar og påvirkning er fortsatt menneskers sitt ansvar selv om vi får hjelp av teknologi

 

Sjekk ut Winorg sine produktsider