Flere organisasjoner i Norge har kommet ganske langt med digitalisering, men mange har også et godt stykke igjen å gå. Som generalsekretær eller øverste leder blir det da din jobb å få rakettfart på digitaliseringen. Men hvor skal man starte?

Digitalisering (1)

Du har fått som lederoppdrag å digitalisere organisasjonen, men hva innebærer egentlig det i praksis? Verdien det gir til medlemmer, givere og frivillige er udiskutabel. 

Frigjør tid til den gode saken

Digitalisering og automatisering fører til mer effektiv drift og bruk av ressursene man allerede har. Som leder er det naturlig for deg å ha det fokuset, men det er ikke det viktigste. Det viktigste er hva digitalisering vil bety for medlemmene av organisasjonen. For ansatte vil digitalisering og automatisering kanskje oppfattes som noe litt skummelt. De mister kontrollen over det man "alltid" har gjort ved hjelp av tidkrevende manuelle prosesser. Det kan innledningsvis føre til at det er vanskelig for dem å stole på resultatene, men dette er heldigvis forbigående.

I en slik situasjon er det viktig å ikke bare kommunisere hvor mye tid man sparer, men man må få fram den positive effekten det får for medlemmene. Det at man sparer tid på administrasjon betyr at man kan bruke mer tid på det som faktisk teller som medlemspleie og fundraising.

Noen positive effekter:

  • Medlemmene får raskere oppfølging med høyere kvalitet.Team - medlemmer -organisasjon
  • Medlemmene får tilgang til moderne, digitale betalingsløsninger som Vipps.
  • Bedre kommunikasjon og samhandling mellom lokale og sentrale ledd
  • Bedre kommunikasjon innad i sekretariatet/hovedkontoret

Men før vi snakker mer om hva digitalisering er, må vi også si noe om hva det ikke er.

Medlemsblad i digitalt format er ikke digitalisering

Det er en del organisasjoner som tenker at de er i gang med digitalisering uten at de har tatt de nødvendige skrittene på veien.

Enkelt forklart handler digitalisering om å endre hvordan organisasjonen samhandler med medlemmene, og hvordan dere gir giverne og frivillige en gjennomført god opplevelse, når som helst og hvor som helst.

Les også: NITO: – Winorg gjør hverdagen enklere for våre tillitsvalgte

Mange organisasjoner har sluttet å distribuere medlemsbladet på papir og sender ut en pdf-fil via e-post i stedet. Betyr det at organisasjonen er på vei til å bli digitalisert? Dessverre, nei.

Medlemsbladet bør i stedet erstattes eller suppleres med så gode digitale kanaler at det er nærmest overflødig. Digitalisering er ikke kun noe som sparer deg for porto, når du fortsatt sender ut den manuelt sammensatte kvartalsrapporten som en Excel-fil via e-post.

Digitalisering innebærer at organisasjonen kan personifisere innholdet til hver enkelt medlem, giver eller frivillig. Du trenger ikke sende ut en medlemsblad med informasjon som skal treffe bredt, men du kan heller spisse og bedre opplevelsen for enkeltmedlemmet ut fra hvem de er i digitale kanaler.  

De organisasjonene som gjennomfører en digitalisering opplever en økning i engasjement, lojalitet, flere medlemmer og mer innsamlede midler.

Les også: Slik finner du organisasjonens mest lojale og verdifulle givere

Det digitale medlemmet og den digitale giveren

Medlemmer - digitalisering - nettverk av medlemmerTeknologien har endret vanene våre. Mobile enheter, apper, maskinlæring og automatisering har gjort det mulig for alle å skaffe seg det de vil ha, i nesten samme øyeblikk som de ønsker seg det.

I tillegg har de nye teknologiene gitt et skifte i forventninger, og skapt et moderne medlem. Medlemmet og giveren er alltid online, har vokst opp med apper og er fullt klar over hva teknologien kan brukes til.

Den digitale medlems- og giveropplevelsen og førsteinntrykket ofte det viktigste, fordi teknologien gir oss så mange muligheter. Når det digitale kommer først, tvinger det deg til å tenke nytt om hvordan du samhandler med medlemmene, giverne og de frivillige. For markedsavdelingen innebærer digitalt først å redusere (ikke fjerne) kostnader knyttet til analoge markedsaktiviteter.

Giverne og medlemmene dine forventer seg skreddersydde budskap, og det er bare mulig gjennom en digital markedsføringsstrategi. Bruk digitale kanaler som sosiale medier, organisk søk, nettsider og e-post, for å måle engasjement.

Medlemsservice trenger ikke lenger vente til telefonen ringer eller på at henvendelser kommer på epost for å vite hva medlemmene trenger og ønsker.

Hvordan digitalisere i praksis?

Digitalt først handler ikke bare om å respondere. Det handler først og fremst om å være proaktiv, når du hjelper medlemmene dine. Hvis du skal komme dagens moderne giver og medlem i møte, må du tenke digitalt først. Da har du muligheten til å dekke medlemmenes behov før de oppstår.

Les også: Slik økte Frelsesarmeen inntektene fra Julegryta med 48 prosent

Digitalisering innebærer en ny strategi, hvor målet er å beholde og forsterke organisasjonen ved  å finne, vinne og beholde medlemmer, givere og frivillige. Et bra sted å starte er å samle all informasjon du allerede har i et CRM, det vil si et system som håndterer kunderelasjoner. 

Winorg har systemer og løsninger som er skreddersydde for organisasjoner. Er du usikker på behovene deres? Fortvil ikke. Vi hjelper dere med en prosessanalyse, hvor vi identifiserer akkurat hva som skal til i din organisasjon, slik at dere digitaliseres på best mulig måte.

Les om våre digitale løsninger Winorg total og ekspress her. 

Ønsker dere å vite mer om hvordan dere kan bli enda mer datadrevet? 

Last ned gratis guide:  Den datadrevne organisasjon Hvordan gå fra data til innsikt til tiltak