Business woman with an abacus - isolated over a white background

Det er viktig å forenkle, men kan et enkelt medlemsregister faktisk begrense målene du har for din medlemsorganisasjon? stockimage

I en tid der teknologi og data spiller en stadig viktigere rolle, står ledere i medlemsdrevne organisasjoner overfor utfordrende beslutninger. En av de mest kritiske er valget av system for å administrere medlemmer, aktiviteter, og ressurser.

Dette valget kan ofte koke ned til tre alternativer: et medlemsregister, et medlemssystem, eller et fullverdig organisasjonssystem. Men hva er forskjellene, og hvilken løsning er best for din organisasjon? I denne artikkelen vil vi utforske de ulike alternativene og vise hvordan Winorg kan være den ultimate løsningen for deg.

Les også: Valg av organisasjonssystem: Winorg eller Microsoft Dynamics?

Hva er et Medlemsregister?

Definisjon

Et Medlemsregister er i hovedsak en digital "rolodex" som inneholder grunnleggende informasjon om medlemmene i organisasjonen. Det er en enkel database der du kan lagre navn, kontaktinformasjon og kanskje noen få andre datafelter.

Begrensninger

 • Ingen engasjementsverktøy: Et medlemsregister gir ingen måte å engasjere medlemmer utover å holde styr på hvem de er. Det er som en gammeldags adressebok, bare digital.
 • Ingen automatisering: Du må manuelt oppdatere data, noe som kan være tidkrevende og feilutsatt. Dette kan føre til ineffektivitet og potensielle feil som kan koste organisasjonen dyrt. For eksempel, hvis en medlem betaler for et arrangement, må du manuelt oppdatere dette i registeret, noe som øker risikoen for menneskelige feil.

 • Ingen integrasjoner: Et medlemsregister er ofte isolert fra andre systemer, noe som betyr at du ikke kan integrere det med for eksempel økonomisystemet eller markedsføringsplattformen. Dette skaper ekstra arbeid og potensial for feil, da du må manuelt overføre data mellom ulike systemer.

Hva er et Medlemssystem?

Definisjon

Et Medlemssystem er en mer avansert versjon av et Medlemsregister, med tilleggsfunksjoner som kan hjelpe organisasjonen med å engasjere medlemmene på en mer meningsfull måte. Det kan inkludere funksjoner som nyhetsbrev, undersøkelser, og eventplanlegging.

Fordeler og Begrensninger

 • Engasjementsverktøy: Det gir en mer dynamisk interaksjon med medlemmene. Du kan sende ut nyhetsbrev, lage arrangementer, og til og med gjennomføre enkle undersøkelser for å forstå medlemsbehovene bedre.

 • Noe automatisering: Det kan automatisere enkelte oppgaver som medlemsfornyelser og betalinger. Dette reduserer manuelt arbeid, men er ofte begrenset i omfang. For eksempel, du kan sette opp automatiske påminnelser for medlemsfornyelse, men du kan ikke automatisere en hel kampanje for å øke medlemskapet.

 • Begrenset skalerbarhet: Selv om det gir flere funksjoner, kan det være begrenset i sin evne til å skalere eller tilpasse seg komplekse behov. Dette kan bli et problem når organisasjonen vokser og behovene blir mer komplekse.

 • Manglende analytiske verktøy: Det gir ofte ikke avanserte analytiske verktøy for å forstå medlemsatferd eller effektiviteten av engasjementsstrategier. Dette kan føre til at viktige innsikter går tapt, og du kan gå glipp av muligheter for å forbedre organisasjonen.

  Sjekk ut Winorg sine produktsider

Hva er et Organisasjonssystem?

Definisjon

Et organisasjonssystem som Winorg er en omfattende løsning designet for å håndtere alle aspekter av en organisasjon, fra medlemsengasjement til ressursforvaltning, økonomi og organisering.

Fordeler

 • Komplett CRM: Winorg tilbyr fullverdig kundeoppfølging, fra rekruttering til oppbevaring. Dette inkluderer alt fra segmentering til personaliserte kommunikasjonsstrategier.

 • Avansert automatisering: Med Winorg kan du sette opp automatiske arbeidsflyter, rapportering, og analyser. Dette gir deg tid til å fokusere på strategiske oppgaver.

 • Skalerbarhet: Winorg kan tilpasses og vokse med organisasjonens behov. Dette gir deg fleksibilitet og sikrer at systemet alltid er relevant.

 • Integrasjoner: Winorg gir deg muligheten for å integrere med andre systemer, som økonomisystemer, markedsføringsplattformer, og mer. Dette gir en sømløs arbeidsflyt og reduserer risikoen for feil. I tillegg kommer Winorg med ferdig satt opp relevante integrasjoner med tredjeparter, noe som sparer tid og ressurser.


Hvorfor Winorg?

Winorg leverer en helhetlig løsning skapt for medlems- og giverdrevne organisasjoner. Samtidig gir vi rom for fleksibilitet, slik at du kan integrere dine egne løsninger eller benytte utvalgte deler av Winorg. Med vår ekspertise, sikrer vi at din organisasjon ikke bare består, men også blomstrer.

Winorg er et komplett, standardisert og fleksibelt organisasjonssystem som kommer med ferdig satt opp relevante integrasjoner med tredjeparter. Dette gir deg en unik mulighet til å fokusere på det som virkelig betyr noe: å bygge en sterk, engasjert og voksende medlemsbase.

Bilde hjemmside med logo

Ta kontakt for en uforpliktende prat om CRM fra Winorg