Casual group artists working at desks with recycling sign in background at a bright office

En av de viktigste måtene norske fagforeninger kan bidra til å redusere miljøbelastninger er ved å jobbe for å sikre en bærekraftig arbeidsplass. Stockimage

Norske fagforeninger kan spille en sentral rolle i å bidra til å redusere miljøbelastninger og fremme bærekraft i samfunnet, i tråd med FNs bærekraftsmål (SDG).

Norske fagforeninger spiller en viktig rolle i å redusere miljøbelastninger og fremme bærekraft i samfunnet. Som representanter for arbeidstakerne kan fagforeninger arbeide for å påvirke arbeidsmiljøet og arbeidsplassene, samt samarbeide med andre aktører for å nå bærekraftsmålene!

Les også: Derfor trenger fagforeninger eget CRM system

Hva og hvordan?

FNs bærekraftsmål ble etablert for å løse globale utfordringer som fattigdom, ulikhet, klimaendringer og miljøødeleggelse. Norge har forpliktet seg til å nå disse målene innen 2030, og det krever at alle samfunnsaktører, inkludert fagforeninger, bidrar til å redusere miljøbelastninger og fremme bærekraft.

Arbeidsplassen

En av de viktigste måtene norske fagforeninger kan bidra til å redusere miljøbelastninger er ved å jobbe for å sikre en bærekraftig arbeidsplass. Dette kan omfatte å oppmuntre til reduksjon av energiforbruket, avfallshåndtering, og bruken av miljøvennlige materialer og teknologier. Fagforeninger kan også arbeide for å sikre at arbeidstakere får opplæring og informasjon om bærekraftige løsninger og miljøvennlig atferd på arbeidsplassen.

Påvirkning

En annen måte norske fagforeninger kan bidra til å redusere miljøbelastninger er ved å påvirke arbeidsgivere og politikere til å innføre mer miljøvennlige praksiser og reguleringer. Dette kan gjøres gjennom dialog, lobbyvirksomhet og forhandlinger, og kan føre til at flere arbeidsgivere tar ansvar for sin miljøpåvirkning og innfører miljøvennlige tiltak på arbeidsplassen.

Fagforeninger kan videre bidra til bærekraft ved å påvirke beslutningstakere til å ta bærekraftige valg gjennom politisk påvirkning og lobbying. Dette kan omfatte å påvirke beslutningstakere til å innføre miljøvennlige tiltak i næringslivet, innføre mer bærekraftige reguleringer, og arbeide for å redusere utslipp av klimagasser.

Samarbeid

Fagforeninger kan også samarbeide med andre aktører for å nå bærekraftsmålene. Dette kan omfatte samarbeid med miljøorganisasjoner, myndigheter, akademiske institusjoner og andre organisasjoner. Gjennom slikt samarbeid kan fagforeninger bidra til å oppnå større resultater og påvirke beslutningstakere til å ta mer bærekraftige valg.

Et eksempel på samarbeid mellom norske fagforeninger og andre aktører er gjennom avtaler om etisk handel og bærekraftig produksjon. Flere norske fagforeninger har inngått slike avtaler med bedrifter for å sikre at arbeidstakere i produksjonsland får anstendige arbeidsforhold og at produksjonen skjer på en bærekraftig måte.

Norske fagforeninger har allerede tatt initiativ for å bidra til å nå bærekraftsmålene, og flere har inngått samarbeid med bedrifter og organisasjoner for å fremme bærekraftige løsninger. For eksempel har LO og NHO gått sammen for å utvikle en standard for etisk handel og bærekraftig produksjon. Slik kan fagforeninger bidra til å fremme bærekraft i hele verdikjeden.

Sertifiseringer og bevisstgjøring

Sertifiseringer kan også være måte fagforeninger kan bidra til å nå bærekraftsmålene på.  For eksempel kan en bærekraftsertifisering være nyttig for å demonstrere at en bedrift eller organisasjon oppfyller visse krav til miljøvennlige praksiser. Slike sertifiseringer kan bidra til å øke bevisstheten om bærekraft og gi økt legitimitet til arbeidet som blir gjort.

 Last ned gratis guide: Den datadrevne organisasjon Hvordan gå fra data til innsikt til tiltak           

Oppsummert

Oppsummert kan det sies at norske fagforeninger kan spille en viktig rolle i å redusere miljøbelastninger og fremme bærekraft i samfunnet. Gjennom å arbeide for en bærekraftig arbeidsplass, påvire arbeidsgivere og politikere til å ta bærekraftige valg, samarbeide med andre aktører og påvirke beslutningstakere gjennom politisk påvirkning, kan norske fagforeninger bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid.

For å oppnå dette, er det viktig at fagforeninger engasjerer seg i bærekraftsspørsmål og tar en ledende rolle i å fremme bærekraftige løsninger på arbeidsplassene og i samfunnet. Det krever også samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer for å oppnå større resultater.

Med en økende bevissthet om miljøproblemer og behovet for bærekraftige løsninger, har norske fagforeninger en viktig rolle å spille i å drive frem endring og bidra til en mer bærekraftig fremtid for alle.

Les også: NITO: Winorg gjør hverdagen bedre for våre tillitsvalgte

New call-to-action

FN's bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles global innsats for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015, og består av 17 mål og 169 delmål som omhandler en rekke temaer fra helse og utdanning til klima og miljøvern.

Målene er utformet for å være universelle, og legger vekt på å fremme økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft på en integrert og sammenhengende måte. Bærekraftsmålene er en respons på noen av de største utfordringene i verden i dag, og er et forsøk på å skape en mer bærekraftig og rettferdig fremtid for alle mennesker og planeten vår.

Her er en kort forklaring av hvert av de 17 bærekraftsmålene:

 • Ingen fattigdom: Eliminere ekstrem fattigdom og redusere ulikhet og sårbarhet i samfunnet.
 • Ingen sult: Sikre tilgang til trygg og næringsrik mat og fremme bærekraftig landbruk.
 • God helse og livskvalitet: Fremme god helse og trivsel for alle aldre, samt redusere risikoen for sykdom og tidlig død.
 • Kvalitetsutdanning: Sikre inkluderende og rettferdig utdanning av høy kvalitet for alle.
 • Likestilling mellom kjønnene: Oppnå full likestilling mellom kjønnene og styrke kvinners og jenters rettigheter.
 • Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre tilgang til rent vann og gode sanitærforhold for alle.
 • Bærekraftig energi: Fremme bruk av fornybar energi og økt energieffektivitet.
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst som er inkluderende og bærekraftig.
 • Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge bærekraftig infrastruktur og fremme innovasjon og industrialisering på en bærekraftig måte.
 • Reduserte ulikheter: Redusere ulikheter innen og mellom land, og fremme inkluderende økonomisk vekst.
 • Bærekraftige byer og samfunn: Skape bærekraftige byer og samfunn som er inkluderende, trygge og motstandsdyktige.
 • Ansvarlig forbruk og produksjon: Fremme ansvarlig forbruk og produksjon, redusere avfall og øke gjenbruk og gjenvinning.
 • Stans klimaendringene: Ta umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaendringer og deres konsekvenser.
 • Liv under vann: Bevare og bærekraftig bruke hav og marine ressurser for å sikre liv under vann.
 • Liv på land: Bevare og bærekraftig bruke landbaserte økosystemer for å sikre liv på land.
 • Fred, rettferdighet og sterke institusjoner: Fremme fred, rettferdighet og sterke institusjoner som er inkluderende og bærekraftige.
 • Partnerskap for å nå målene: Styrke globale partnerskap og samarbeid for å nå bærekraftsmålene.

Team of business people collaborate holding up jigsaw puzzle pieces as a solution to a problem

Ved samarbeid og dialog oppnår man ofte mer enn ved sololøp og isolasjon. Det er ikke alltid du sitter på alle bitene selv. Stockimage

 

Klikk her for å sende til en venn