CRM

Du står overfor et viktig valg som kommer til å påvirke hele organisasjonen din. Hvilket organisasjonssystem skal du velge i jungelen av tilbydere?

Det finnes mange systemer å velge blant for organisasjoner. Noen velger systemer er laget spesielt for organisasjoner, mens andre velger å bygge organisasjonsfunksjonalitet på toppen av CRM-systemer laget for bedrifter. Av de store, internasjonale CRM-aktørene brukes Microsoft Dynamics av en del fagforeninger og medlemsorganisasjoner. Det er ingen tvil om at dette er en kraftig løsning som har potensial til å kunne bli et godt organisasjonssystem.

Stikkordene her er: kunne bli. Systemet er ikke laget med organisasjoner og deres spesielle behov for øye. CRM-systemer som dette er utviklet og utvikles med hovedfokus på å støtte salg og kundeoppfølging for bedriftsmarkedet, og har lite eller ingen ferdig funksjonalitet tilpasset organisasjonenes spesielle behov. 

 

Vil du ha verktøykassen eller en ferdig løsning?

Microsoft Dynamics er en verktøykasse med et mangfoldig innhold. Du kan skreddersy løsningen etter dine behov, men den kan som regel ikke brukes rett ut av boksen.

Du er avhengig av eksterne konsulenter som setter sammen løsningen på bestilling fra deg. Resultatet kan bli langvarige og ikke minst kostbare prosjekter, med liten grad av gjenbruk av tilpassede løsninger, integrasjoner etc. mellom organisasjoner.

Løsningene kan bli bra og svært godt tilpasset din organisasjons behov, men når den underliggende verktøykassen oppdateres, må dere selv ta kostnad og risiko knyttet til å oppgradere de tilpasningene og integrasjonene dere har laget.  

Winorg utvikler og alle kunder høster gevinstene

Winorgs skybaserte organisasjonssystem er laget for å tilby den funksjonaliteten som organisasjoner har behov for, uten at hver enkelt kunde må ta ansvar for å gjennomføre store IT-utviklingsprosjekter.

Winorgs løsninger utvikles hele tiden, og i nært samarbeid med organisasjonene som bruker det, men vi er ansvarlig for denne utviklingen, og oppdateringene blir tilgjengelig for alle kundene som ny funksjonalitet i skyløsningene.  
 
Microsoft Dynamics har et viktig felles trekk med Winorg. Begge systemene tilbys som en Saas-løsning – altså software as a service – en løsning i skyen, hvor du slipper å bruke interne IT-ressurser på drift. Hovedforskjellen er at hos Winorg vil oppgraderingene av systemet gjøres kontinuerlig som en del av skyleveransen, og at all organisasjonsfunksjonalitet oppdateres av leverandøren og ikke av deg. 

Last ned gratis guide:  Den datadrevne organisasjon Hvordan gå fra data til innsikt til tiltak

Betalingsløsninger og integrasjoner

En av organisasjonssystemets viktigste oppgaver å håndtere medlemmenes og givernes betalinger. Dette er en sentral del av datagrunnlaget og oppfølgingen av medlemmer og givere. Derfor er alle integrasjoner opp mot ulike betalingstjenester, økonomisystemer og abonnements- og gaveløsninger laget ferdig for deg i Winorg. Et standard CRM-system laget for bedrifter har ingen innebygget funksjonalitet for å håndtere betalinger eller integrasjoner mot forskjellige betalingsløsninger.

Velger du Microsoft Dynamics må denne funksjonaliteten bygges og integrasjonene settes opp. Eventuelt må du benytte et standard regnskapssystem for å håndtere reskontro og betalinger, men disse er ofte ikke godt egnet til å håndtere antallet kontakter og arbeidsprosessene man finner i en typisk organisasjon. Dette krever at det lages gode integrasjoner mellom CRM og regnskapssystemet. Dessverre er det mange eksempler på at dette er krevende å få til i praksis, og at det gjør at systemene ikke har det samme datagrunnlaget.

Utvikling og vedlikehold

Organisasjoner har typisk behov for en rekke betalingsløsninger. Bedrifts-CRM systemer som Microsoft Dynamics har ikke betalingsfunksjonalitet innebygget, og standard regnskapssystemer har gjerne heller ikke enkel tilgang til bredden i betalingsløsninger som benyttes.

Eksempler på betalingsløsninger man må håndtere kan være Vipps, SMS betaling, , Avtale Giro, e-Faktura, kortbetalinger, tjenester for "crowdfunding" og i tillegg for fagforeninger lønnstrekk. Disse integrasjonene må lages, men jobben slutter ikke der. Integrasjonene og tilpasningene må også vedlikeholdes ettersom CRM-løsningen som ligger under eller betalingstjenesten endrer og utvikler seg. Gjøres dette av et konsulentselskap så gjøres det for deg og for din regning hver gang.

Siden Microsoft Dynamics har sitt utgangspunkt i behovene til bedrifter ikke organisasjoner, vil utviklingen mest sannsynlig skje på deres premisser. Det innebærer stor fare for å ikke henge med på oppgraderingstempoet til leverandøren.

Tar både jobben og risikoen

I Winorgs skyløsninger er de viktigste integrasjonene allerede satt opp. I tillegg er all utvikling på organisasjoners premisser og vedlikehold en del av produktet. Selskapet tar både utviklingsjobben og risikoen for deg. Løsningene brukes av mange organisasjoner. Dette gir trygghet for fortsatt utvikling i takt med organisasjonenes behov. Når det gjøres endringer, sørges det for at endringene fungerer for alle kundene.

"Winorgs største fordel er at vi er gode på å løse akkurat det organisasjoner trenger å få løst, ikke alt annet. Vi tar ansvaret for videreutviklingen, at integrasjonene virker og fortsetter å virke når verden forandrer seg."

Kim Elverhøy , markedssjef i Winorg.

Sammenligning mellom
Microsoft Dynamics og Winorg

Microsoft Dynamics Winorg
Skybasert verktøykasse for å utvikle kraftige CRM løsninger for å støtte salgsprosesser i bedrifter som selger til andre bedrifter, eller direkte til forbrukere. Skybasert bransjeløsning for fagforeninger, interesse- og humanitære organisasjoner som håndterer organisasjonens kontaktinformasjon, kommunikasjon, betalinger og andre viktige prosesser
Støtte for konsern og bedriftshierarkier Støtte for en rekke forskjellige hierarkier som organisasjoner forholder seg til: egen organisasjon, bedrifter/konsern og geografi
Ingen løsninger laget spesielt for nordiske organisasjoner levert direkte fra leverandøren. Integrasjoner mot nasjonale betalingsløsninger eller andre organisasjonsløsninger må lages av kunden. Laget fra grunnen av for å dekke nordiske organisasjoners behov. Ferdig integrert mot lokale betalingsløsninger og andre løsninger for organisasjoner. Leverandøren tar ansvar for utvikling og drift av integrasjonene som en del av skytjenesten.
Leverandøren oppgraderer grunnsystemet, men du er ansvarlig for å oppgradere egne tilpasninger og integrasjoner.  Leverandøren oppgraderer hele skytjenesten inkludert standardiserte integrasjoner og tilpasninger. Antallet tilpasninger som er nødvendig er svært begrenset.
På grunn av behov for tilpasninger og egne integrasjoner vil det være få eller ingen organisasjoner benytter den samme løsning. Mange organisasjoner benytter tilsvarende løsning. Dette gir trygghet for fortsatt utvikling i takt med organisasjonenes behov.

Leverandøren er rettet inn mot et internasjonalt marked av bedriftskunder og har lite eller ingen fokus på organisasjoner. Leverandøren fokuserer utelukkende på fagforeninger, interesse- og humanitære organisasjoner.
Gode integrasjoner mot andre Microsoft produkter og tjenester.

Integrerer med Microsoft produkter og tjenester som benyttes av organisasjoner, men integrerer også med forskjellige leverandører som tilbyr løsninger eller tjenester som organisasjonene har nytte av. Eksempler på dette er Vipps, Make, Bisnode, Mobilise, Link Mobility, 21Grams og Nets

 

Uforutsigbart prisbilde på grunn av eksponering mot bl. a valuta

Forutsigbart prisbilde og ingen eller liten eksponering mot valuta som f.eks dollar eller euro

Bruker- og tilgangsbasert lisensieringsmodell

Ubegrenset antall brukere (sentralt og lokalt) er inkludert i månedsabonnementet.

Winorg ønsker flest mulig brukere og et størst mulig engasjement ute i lokalavdelinger, blant frivillige og tillitsvalgte

Microsoft Dynamics støtter begreper og hierarkier benyttet i B2B og B2C salg. Winorgs funksjonalitet er bygget rundt begreper i organisasjoner som medlemmer, givere, tillitsvalgte, frivillige etc., og komplekse hierarkier som organisasjoner forholder seg til.

Ønsker du å vite med om hva Winorg kan tilby deg? 

Ta kontakt for en uforpliktende prat 

Ønsker du å bli oppdatert på siste nytt fra organisasjonsvekst.no? Klikk på knappen!

Abonner